Details

Buy Now

Product Details

  • Author:
  • Category:
  • Condition:

1. Mindful leader: សៀវភៅនេះផ្តល់នូវមូលដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដឹកនាំដើម្បីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង (Self-awareness) បង្កើនសុខុមាលភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារ ដែលមិនធ្លាប់ទទួលបានពីមុនមក។ 2. Leadership Secret: សៀវភៅនេះ និយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈសកម្មភាពអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងរយៈពេល ៣៦៥ ថ្ងៃ។ សៀវភៅនេះនឹងជំរុញទឹកចិត្ត និងណែនាំអ្នកដើម្បីពង្រីកសក្តានុពលភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

Related Products